Uzbūve

    Alfavīrusu veido ikosaedriska nukleokapsīda, kura satur vienpavediena pozitīvu RNS, kas ir apmēram 11,7 kb. Nukleokapsīda sastāv no 240 kapsīdas proteīna C molekulām. Nukleokapsīdu no ārpuses apņem vīrusa apvalks, kas sastāv no lipīdu dubultslāņa, kas satur divu apvalka glikoproteīnu heterodimērus. Lipīdu dubultslānis sastāv no lipīdiem, kas cēlušies no inficētās saimnieka šūnas plazmatiskās membrānas. Vīrusa apvalka glikoproteīnu heterodimērus veido divi glikoproteīni – E1 un E2 – ar aptuveno molekulmasu 50 kDa, un tos kodē paša vīrusa genoms. Lipīdu dubultslānī tie noenkurojas ar specifiskām struktūrām, kas atrodas glikoproteīnu C galu rajonos. E1 un E2 glikoproteīni ir glikozilēti, bet tiem pievienoto ķēžu skaits un to novietojums nav visiem alfavīrusiem identisks. Abi glikoproteīni – E1 un E2 – veido stabilu heterodimēru. Trijiem šādiem heterodimēriem savstarpēji apvienojoties, izveidojas smaili izaugumi. Kopumā uz vīrusa virsmas ir 240 glikoproteīnu heterodimēri, kas apvienoti pa trīs, un tādējādi veido 80 smailos izaugumus (5.) (1.attēls).


1. attēls. Nukleokapsīda, kas veidota no kapsīdas proteīna C, attēlota zilā krāsā,
to apņem lipīdu dubultslānis - oranžā krāsā, kurā noenkurojušies glikoproteīnu heterodimēri,
kas uz vīrusa virsmas veido smailos izaugumus - pelēkā krāsā (Kuhn attēls pēc Strauss, Strauss 1994)


Uz sākumu

Lapas autors: Ance Bogdanova
Pēdējo reizi labots: 16.01.2007.