Valīna iegūšana, izmantojot Corynebacterium glutamicum baktērijas


1.att. Valīns (attēls ņemts no http://www.cosmos-software.de/valin.gif).

Autors: Anita Šomase
Lapa veidota: 20.01.2007.
Lapa atjaunota: 20.01.2007.

Lapa veidota pēc A.Šomases kursa darba "Augšanas ātruma un valīna sintēzes izmaiņas C.glutamicum celmam ar rel gēna delēciju"