Eryngium maritimum - jūrmalas zilpodze

Attēla avots: Maria Knowles,
Crosby 2006
(www.british-wild-flowers.co.uk/
H-Flowers/Holly,%20Sea.htm)

Ievads

Sugas raksturojums:

  1. Taksonomija

  2. Izplatība

  3. Uzbūves raksturojums

  4. Augšanas apstākļi un
    barošanās īpatnības

  5. Aizsardzība

E. maritimum populāciju 
ģenētikas pētījumi

Latvijas populāciju ģenētiskā
analīze

Linki

Citu studentu referāti