Eryngium maritimum  populāciju ģenētika

Baiba Ieviņa. 23.01.2007

Eryngium maritimum - jūrmalas zilpodze

Foto: Baiba Ieviņa.
 Ziemupe, 2006