Antitrombotiskie līdzekļi


            Liela nozīme KSS akūto komplikāciju profilaksei un ārstēšanai ir antitrombotiskajiem līdzekļiem (Jackson and Schoenwaelder 2003). No dotā darba tēmas viedokļa, visbūtiskākā šo zāļu grupa ir antiagreganti, kuru mērķis ir trombozes novēršana vai tās apjomu/intensitātes samazināšana. Kā jau liecina nosaukums, antiagreganti ir medikamenti, kas paredzēti trombocītu agregācijas inhibēšanai. Doto zāļu rezultējošā iedarbība balstās uz GPIIb-IIIa receptora inhibēšanu, vai nu tiešu, kā tas ir receptora antagonistu gadījumā, vai arī netiešu - bloķējot kādu no tā aktivēšanas ceļiem (aspirīns, klopidogrels u.c.). Aspirīns, veicot neatgriezenisku acetilāciju, bloķē ciklooksigenāzes darbību, tādējādi novēršot tromboksāna A2 veidošanos. Klopidogrels ir samērā jauns medikaments, kas bloķē ADF saistību ar trombocītu P2Y12 receptoru un, tādējādi, ADF-atkarīgo trombocītu aktivāciju. Abi šie medikamenti tiek ļoti plaši izmantoti KSS profilaksē un ārstēšanā gan atsevišķi, gan kā kombinēta aspirīna un klopidogrela terapija, kas, pateicoties tās relatīvi labajiem ārstniecības rezultātiem, pēdējos gados kļuvusi īpaši populāra. Taču vienas un tās pašas terapijas efektivitāte dažādiem pacientiem stipri vien atšķiras, tai skaitā atkarībā no indivīda ģenētiskajām īpatnībām - iedzimtības īpatsvars sastāda līdz 30% šīs variabilitātes.Baiba Krivmane
22.01.07