Ievads


         Trombocītiem ir centrāla loma akūtās un dzīvībai ārkārtīgi bīstamās koronārās sirds slimības (KSS) formas – miokarda infarkta (MI) jeb sirdstriekas patoģenēzē. Tipisks miokarda infarkta attīstības scenārijs ietver sevī aterosklerotiskās pangas plīšanu, kas, izraisot notikumu virkni, rezultējas trombocītu aktivācijā, agregācijā un sekojošā tromba veidošanā. Trombs var pilnībā nosprostot artēriju, tādējādi bloķējot sirds muskulatūras asins apgādi un izraisot cilvēka nāvi. Virkne kardioloģijā lietoto medikamentu, t.s. antitrombotiskie līdzekļi, ir vērsti uz trombocītu aktivācijas ceļu vai receptoru bloķēšanu, lai novērstu akūto KSS komplikāciju attīstību.
       Ģenētiskās variācijas trombocītu receptoros var būt saistītas kā ar miokarda infarkta attīstības risku, tā arī ar antitrombotisko līdzekļu iedarbības efektivitāti. Abi šie aspekti tiek pētīti Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Latvijas Kardioloģijas centra sadarbības projektā, pašreiz akcentējot uzmanību uz trombocītu fibrinogēna receptora GPIIIa subvienības PlA1/PlA2 (T/C; Leu/Pro) polimorfismu.


Baiba Krivmane
22.01.07