GPIIb/IIIa (fibrinogēna) receptors


                      Kā jau minēts iepriekš, galvenais trombocītu agregācijas starpnieks ir fibrinogēna receptors GPIIb/IIIa, kura uzdevums ir ‘kontrolēt’ trombocītu atbildes reakciju pēc ievainojuma rašanās. GPIIIa ir tipisks integrīns (pazīstams arī kā aIIbb3 integrīns), kas sastāv no divām subvienībām, a un b (3. att.), un ir visbiežākais trombocītu virsmas integrīns (50000/šūna). 136-kd a subvienību veido vieglā un smagā ķēde. Vieglā ķēde sastāv no īsas citoplazmatiskās astes, transmembrānas rajona un neliela ekstracelulāra domēna, bet smagā ķēde pilnībā lokalizēta āršūnas telpā. 92-kd b subvienību veido viena 762 aminoskābju gara virkne, kurai izšķir īsu citoplazmatisko rajonu, transmembrānas rajonu un lielu ekstracelulāro domēnu (Lefkovits et al. 1995). a un b subvienības savstarpēji ir saistītas nekovalenti.
               Normālā stāvoklī GPIIb/IIIa receptors nespēj saistīt fibrinogēnu, taču tiklīdz kādā vietā tiek bojāts asinsvada endotēlijs, trombocīti, reaģējot uz vides signāliem, aktivējas un tajos tiek ģenerētas signālu kaskādes, kuras izraisa GPIIb/IIIa receptora konformācijas izmaiņas. Tā rezultātā receptors kļūst spējīgs saistīt fibrinogēna molekulas.