Trombocītu receptoru polimorfismu saistība ar MI risku un antitrombotisko medikamentu darbības efektivitāti


            Kā koronārā sirds slimība, tā arī cilvēku reakcija pret medikamentiem ir kompleksas jeb multifaktoriālas pazīmes, t.i., to attīstību ietekmē daudzi ģenētiskie un vides faktori, un mijiedarbības starp tiem. Attiecībā uz miokarda infarkta patoģenēzi un antiagregantu grupas zālēm aktuālākie un, domājams, arī vieni no nozīmīgākajiem ģenētiskajiem faktoriem (polimorfismiem) ir trombocītu receptoru gēnu variācijas. Šie polimorfismi var būt saistīti kā ar trombocītu agregācijas disfunkcijām, radot asiņošanas problēmas, tā arī hiperaktīvu agregāciju. Pēdējais, savukārt, veido priekšnosacījumu paaugstinātam arteriālās trombozes riskam un MI attīstībai, kā arī pacienta rezistencei pret antiagregantiem, ko apstiprina pēdējos gados veiktās analīzes (Mikkelsson et al. 2005).


 
Baiba Krivmane
22.01.07