Trombocīti un to funkcija


              Trombocīti ir diskveida, bezkodolu asins šūnas, kuru funkcija ir tromba veidošana, lai pasargātu organismu no noasiņošanas ievainojumu gadījumos. Normālā stāvoklī trombocīti ir neaktīvi, t.i., nespēj agregēties, taču sastopot bojātu asinsvada endotēliju, tie saistās ar kolagēnu (vai fibrīnu) un aktivējas (1. att.). Aktivējoties, mainās galvenā trombocītu agregācijas starpnieka – fibrinogēna receptora (GPIIb/IIIa jeb aIIbb3) konformācija un tas kļūst spējīgs saistīt fibrinogēnu (Ruggeri 2002).

Attālā attainota trombocītu aktivācija, saistoties ar fibrīnu, un agregācija 

                 1. attēls. Trombocītu aktivācija un agregācija (Ruggeri 2002).

             Figure 1. Activation and aggregation of platelets (Ruggeri 2002).

      
            Rezultātā trombocīti savstarpēji agregējas un, kopā ar fibrīna molekulām, veido trombu, apturot brūces asiņošanu.


Attēlā parādīts kā trobmobīti aptur asiņošanu, artērijas ievainojuma gadījumā

        
             2
.attēls. Trombocītu agregāti aptur asiņošanu no ievainotā asinsvada (Gregg et.al. 2003).

             Figure 2. Platelet plugs stop bleeding from an injured blood vessel (Gregg et. al. 2003).Baiba Krivmane
22.01.07