Autore: Elīna Brice

Augu un dzīvnieku izplatīšanās


Sākumlapa

Noderīgas saites

Izplatīšanās veidi
Dabiskā izlase

Putnu izplatību ierobežojošie faktori. Mājaslapā atrodama informācija kā putnu izplatību pasaulē ierobežo: ligzdošanas vietas, barošanās veids un barības daudzums, pieejamā teritorija, konkurence un ģenētiskie aspekti.

Dzīvnieki. Mājaslapā ir vispārējs ieskats dzīvnieku pasaulē. Izsmeļoša informācija par zālēdājiem un gaļēdājiem, to izdzīvošanas, vairošanās un barošanās stratēģijām, kā arī dzīvnieku izplatība uz zemes un ūdenī un to pārvietošanās spējām.

Veģetācijas un augu izplatīšanās kartes. Šī mājaslapa paver jums iespējuapskatīties dažādu biomu izplatīšanās kartes, veģetācijas kartes dažādos kontinentos un reģionos, kā arī varēsit ielūkoties pat atsevišķu valstu augu valsts kartē.

Bioloģiskie izplatīšanās veidi. Raksts milzīgajā interneta enciklopēdijā par bioloģisko organismu izplatīšanās veidiem. Apraksts ietver gan augu, gan dzīvnieku valstis. Iekļauti arī ilustrējoši attēli.

Sēklu izplatīšanās. Raksts par augu sēklu izplatīšanās veidiem. Skaidrots izplatīšanās stratēģijas izdevīgums atkarībā no auga biotopa. Aplūkoti vairāki piemēri. Zinātnieku hipotēzes par neizprotamiem sēklu izplatīšanas veidiem augu pasaulē.

Laiks gulēt. Mājaslapa sniedz interesantu informāciju par hibernējošiem dzīvniekiem: odzēm, taureņiem, mārītēm, vardēm, susuriem, un ežiem. To ziemas guļas statēģiju.

Ekoloģiskā niša
Dzīvnieku pielāgojumi (eng)
Dzīvnieku izplatīšanās
Augu pielāgojumi (eng)
Augu izplatīšanās (eng)
Eseja
WEB resursi
Literatūras saraksts
Referāti

Pēdējo reizi labots: 21.01.2007
Autore: Elīna Brice