Autore: Elīna Brice

Augu un dzīvnieku izplatīšanās


Sākumlapa

Dzīvnieku izplatīšanās

Izplatīšanās veidi
Dabiskā izlase

Limitējošie faktori:

  • Gaisa mitrums;
  • Temperatūra: paaudžu skaits, ķermeņa izmērs, sugu daudzveidība, evolūcijas ātrums;
  • Fotoperiods, gaismas intensitāte;
  • Dominējošs vējš. Uz salām vairāk nelidojoši kukaiņi, sikspārņi, albatrosi - pastāvīgo vēju zonās D puslodē;
  • Augsne (piemēram, sliekām, skudru lauvām);
  • Barība. Monofāgu un to barības objekta izplatības areāli ±sakrīt, piemēram, priede-mizgrauži, jātnieciņi-saimnieks, ektoparazīti-putni. Monofāgu areāls parasti ir šaurs, tie vieglāk ievainojami. Polifāgu areāls parasti plašāks, tie izturīgāki pret vides izmaiņām un ietekmēm.
  • Starpsugu konkurence;
  • Plēsonība. [11]

Ziemeļbrieži Aļaskā

www.webshots.com

Sniegazosis

www.webshots.com

Ekoloģiskā niša
Dzīvnieku pielāgojumi (eng)
Dzīvnieku izplatīšanās
Augu pielāgojumi (eng)
Augu izplatīšanās (eng)
Eseja
WEB resursi
Literatūras saraksts
Referāti

Pēdējo reizi labots: 21.01.2007
Autore: Elīna Brice