Lapa satur informāciju par brūnā lāča Ursus arctos ekoloģiju


Tālāk lasīt šeit.
Lapa izveidota 2006. gada 8. decembrī lekciju kursa "Bioloģija internetā" ietvaros. Citu studentu referāti ir apkopoti šeit. Šīs lapas autors ir Karīna Ortlova.
lācis
(Attēla avots: http://bearden.org/Species%20and%20Programs%20pages/Brown%20bear%20page.htm)