Fruktānu apraksts

Ievads Viskozitātes teorijas pamati Fruktānu praktiskais pielietojums Ostvalda viskozimetra izmantošana Rezultāti Secinājumi

Fruktānus pazīst sen, taču to biomedicīniskās īpašības intensīvi pēta tikai 2 pēdējās dekādēs. Augos ir fruktāni, tāpēc tos uzņem ar pārtiku. Tautas medicīnā inulīna pozitīvo iedarbību uz cilvēka organismu pazīst un izmanto jau gadu tūkstošiem.

LU MBI Tehniskās mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas laboratorijā Dr. biol. I. Vīnas vadībā ir veikta sistemātiska fruktānu fizioloģiskās aktivitātes, galvenokārt, to imūnmodulējošo īpašību izpēte. Atklāts, ka dabīgie β-D-fruktofuranozes polimēri (inulīns, levāns) atbilst visām imūnmodulatoriem izvirzītajām prasībām:

-                 1   ir dabasvielas;

-2               2     tiem piemīt plaša spektra imūnmodulējošā aktivitāte (stimulē nomāktas un bremzē pārlieku aktīvas imūnās reakcijas);

-2               3     imūnmodulācijas efekti ir maigi, - tādi, kas organismā neizjauks līdzsvaru daudzo, savstarpēji saistīto, imūnreakciju starpā;

-                   4 caur imūnsistēmu realizējas inulīna pretiekaisuma, pretvēža u.c. aktivitātes.

Fruktāni atšķiras pēc polimēras ķēdes garuma:

1.      Mazmolekulāri – vidēja polimerizācijas pakāpe (līdz 10)

2.      Lielmolekulāri – vidēja polimerizācijas pakāpe 20 un augstāk

Jo augstāka vidēja polimerizācijas pakāpe, jo augstāka inulīna imūnā aktivitāte


Levāns un Inulīns: I – b(2-6) polifuranoze; L - b(2-1) polifuranoze
http://www.uky.edu/~dhild/biochem/13/levan&inulin.gif