Ievads

Viskozitātes teorijas pamati Fruktānu apraksts Fruktānu praktiskais pielietojums Ostvalda viskozimetra izmantošana Rezultāti Secinājumi

Darbā pārbaudītas fruktanu
viskozitātes izmaiņas dažādu fizikāli-ķīmisko faktoru ietekmē. Šie faktori bija polifruktānu ķēdes garums, polifruktānu ķēdes zarojums, pētāmo fruktānu - inulīna un levāna šķīdumu koncentrācija,temperatūras ietekme uz fruktānu šķīdumu viskozitāti, šķīdumu jonu spēka ietekme uz fruktānu viskozitāti NaCl vidēs. Veiktie pētījumi parādīja, ka visiem pārbadītie faktori ietekmē uz fruktānu viskozitāti. Fruktānu šķīdumi ir pietikami stabili pie temeratūras līdz 60oC, pie temperatūrām no 80 līdz 100oC pokimeri nav stabili. Mainīgs pI izmainot arī viskozitāti.

Augstāk pieminētas īpašības, demonstrēja potenciālu priekš medicīna, pārtikā un citās rūpniecībās kompanents