Viskozitātes teorijas pamati

Ievads Fruktānu apraksts Fruktānu praktiskais pielietojums Ostvalda viskozimetra izmantošana Rezultāti Secinājumi

Kad jebkāda viela kustas pa virsmu, tad šo kustību kavē berze. Ja šī viela ir šķidrums, tad berzi izsauc tās īpašība, ko sauc viskozitāti.

Ja šķidrums tek pa cilindrisku caurulīti(Ostvalda Viskozimetors) berze rodas pie caurulītes sieniņām; šajā gadījumā šķīduma tecēšanas ātrums ir maksimāls caurulītes centrā gareniski asij un minimāls pie tās sieniņām

Šķīdumiem, kas satur makromolekulas,kā piemēram, polifruktānus, ir liela stīgrība, arī tīros šķīdinātājos. Šķīduma viskozitātes pa lielināšanās salīdzinājumā  ar šķīdinātāja viskozitāti ir dažādu parametru funkcija - katrs no kuriem palielina viskozitāti. Tādi parametri ir šķīduma apjoms, ko aizņem molekula; molekulas garuma attiecības pret platumu (asu griešana), kā arī molekulas cietība. Tātad, viskozimetriju var izmantot M definēšanai; no citas veidokļa, ja M lielums ir aptuveni zināms, tad var dabūt informāciju par molekulas formu. Tie ir viskozimetrijas metodes divi galvenie pielietojumi.