Rezultāti

Ievads Viskozitātes teorijas pamati Fruktānu apraksts Fruktānu praktiskais pielietojums Ostvalda viskozimetra izmantošana Secinājumi

 

Manas izpētes objekti ir levāns kas ir Zymomonas mobilis baktēriju biosintēzes produkts(iegūsts LU MBI) un inulīns augu valsti izplatīts aizsargcukurs, kas augus pasarga no krasām temperatūru izmaiņam vidē, no sausuma un citu stresoro vides faktoru raditajiem traucējumiem auga kā dzīva organisma bioķīmiskajos procesos. Sakarā ar virkni pozitīvu bioloģisku efektu: imūnoregulāciju, taukvielu sintēzes regulāciju organismā, gremošanas procesu stimulāciju pastiprinātu zarnu attīrīšanos, pozitīvās zarnu mikrofloras(Lactobacillus, Bifidobacterium) darbības aktivāciju inulīns vai to saturošais augu materiāls rod zinātniski pamatotu pielietojamies ar veselības profilaksi saistītā funkcionālā uzturā un uztura bagātinātājos. Sajā sakarībāir svarīgi izpētīt fruktāna viskozitāte un stabilitāti dažados vides apstākļos. mēs izvēlējamies izpeētu tādus fizikāli – ķīmiskos faktorus kā:

  1. polifruktānu ķēdes garums
  2. polifruktānu ķēdes zarojums
  3. petāmo inulīnu un levānu šķīdumu koncentrācija
  4. to ietekme uz fruktānu šķīdumu viskozitāti
  5. šķīdumu jonu spēka pI ietekme uz fruktānu viskozitāte NaCl vidēs.


Autors: Ruslans Jasinovičs