vilka sistemātiskā piederība

Sugas apraksts

Apdzīvotais biotops

Vilku aktivitātes, medības un bari

uz galeriju