KĀPĒC?
KĀ?
MEDIJI
ROZĪNĪTE
LABIE PIEMĒRI
SAITES
LITERATŪRAFoto: Maija Medne


Arvien
biežāk sabiedrisko attiecību speciālisti apzinās, ka efektīva komunikācija nav iedomājam bez sabiedrības iesaistīšanas. Tieši dabas aizsardzība ir tēma, kur nereti parastie komerciālajai videi izstrādātie sabiedrisko attiecību veidošanas modeļi nedarbojas. Tas tādēļ, ka dabas aizsardzība nav nedz pērkams, nedz pārdodams produkts, tā ir kā dzīvības apdrošināšanas polise, kuru nopērkot, tu nezini, vai jelkad izmantosi. Viens no PR tēviem Lippman ir teicis, ka sabiedrisko attiecību uzdevums ir radīt "attēlus miljonu prātos". Kur gan to vēl labāk izdarīt, kā vizuāli daudzveidīgajā dabas aizsardzības sfērā. 

 Sabiedriskās attiecības dabas aizsardzībā ir samērā jauns komunikācijas virziens pasaulē un vēl jo vairāk – Latvijā. Taču arvien vairāk dabas aizsardzības institūciju apzinās, ka bez efektīvas komunikācijas un sabiedrības iesaistīšanas aktīvā darbībā ilgstoša un veiksmīga dabas aizsardzība nav iespējama.

 Šī mājas lapa dos nelielu ieskatu dabas aizsardzības PR definīcijā, formā, instrumentos un pieredzē Latvijā.
Mājas lapas teorijas materiāli ir sagatavoti izmatojot Latvijas Dabas fonda izdotās brošūras:

Sabiedriskās attiecības dabas aizsardzībā
(Vadlīnijas dabas aizsardzības institūciju un organizāciju darbiniekiem)

Lejuplādēt (PDF, 7 Mb)Sabiedrības iesaistīšana dabas daudzveidības saglabāšanai Natura 2000

Ieteikumi un rekomendācijas darbam ar sabiedrību

Lejuplādēt. (PDF, 2,75 Mb)
Uz augšu

Uz sākumu


Citi bioloģijas fakultātes studentu referāti


© Maija Medne 2008