Izmantotie materiāli


1. Pamatavots materiālam, apraksti par kukaiņēdājiem - http://www.latvijasdaba.lv
2. T.Zorenko. 2007. Latvijas zīdītāju noteicējs. Latvijas Universitāte, Rīga;  48.lpp
3. Papildmateriāls par kukaiņēdāju dzīvotnēm - http://www.wikipedia.org
4. Sākumlapas informācijas avots par kukaiņēdājiem vispār -  http://latvijas.daba.lv
5. Kukaiņedāji Latvijas Sarkanajā grāmatā - http://www.lva.gov.lv/daba/lat/biodiv/aizsarg_sar_zidit.htm

Papildus informāciju var meklēt:

1. Teiču rezervāta mājas lapa -  http://www.teici.gov.lv/daba/?lp=ziditaji

2. Par dabas aizsardzības plānu -  http://www.dap.gov.lv


Autors: Uģis Jansons
Kontaktiem: konduktors@gmail.com
Lapas ievietošanas datums: 18.01.2008