Latvijas Universitātes Bioanalītisko metožu laboratorija
Rātsupītes iela 7
Rīga
Tel. +371 67421114