BAML eka foto no J. Kunga arhīva

    Latvijas Univesritātes Bioloģijas fakultātes Bioanalītisko metožu laboratorija (BAML) ir vienība, kas radusies ar mērķi attīstīt bioanalītikas iemaņas Latvijas Universitātes jaunajos zinātniekos un vēlmi pētīt Latvijā līdz šim mazizzinātas zinātnes nozares - somatisko cilmes šūnu diferenciācijas mehānismus un nekrotisku miežu mutantu ģenētiku.
    BAML atrodas Kleistos, klusā un mierīgā Rīgas nomalē, kur pētniecību un sadzīvi neietekmē pilsētas steiga un troksnis. Ēka atrodas zinātniskā kompleksā blakus Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtam un "BioSan" laboratorijas iekārtu ražotnei. Netālu atrodas arī Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Šādi apstākļi nodrošina ātru un vieglu informācijas apriti un labāku sadarbību ar citām Latvijas pētniecības iestādēm. Uz laboratoriju iespējams aizbraukt ar Rīgas Satiksmes 13. maršruta autobusu braucot līdz pieturai "Mikrobioloģijas institūts".
    Bioanalītisko metožu laboratorijas priekšrocības salīdzinot ar daudzām citām laboratorijām Latvijā ir plaša spektra pētījumu iespējas. Laboratorijas aprīkojums pieļauj ļoti sterilu, precīzu un ērtu metožu apvienojumus. Pateicoties ERAF projektam „Biomedicīnā pielietojamu autologo cilmes šūnu iegūšanas un pavairošanas tehnoloģiju praktisko aspektu izstrādāšana”, laboratorija tikusi pie lieliskām iekārtām – PCR mašīnām, spektrofotometriem, Fluorescences aktivētās šūnu šķirošanas (FACS) mašīnas, datoriem, inkubatoriem, velkmes skapja, lamināriem u.c.
    Laboratorija tika izveidota 2005. gadā ar PHARE finansējuma atbalstu, tomēr reāli uuzsāka darbību 2006. gada februārī, kad izveidojās jaunā cilmes šūnu pētnieku grupa. Grupas pamatu veidoja trīs jauni un daudzsološi zinātnieki - Jānis Ancāns, Inese Čakstiņa un Una Riekstiņa. Grupai pievienojās arī pieredzes bāgātā Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes profesore Ruta Muceniece, kas sniedza gan zinātnisko ieguldījumu, gan neatsveramu atbalstu zinātniskās grupas administrēšanā un vadīšanā.
    Aprīļa beigās grupai pievienojās tolaik pirmā kursa students Jānis Kungs, bet 2006. gada rudenī savus pētījumus laboratorijā uzsāka arī Mārtiņš Borodušķis un Vadims Parfejevs.
    2008. gada pavasarī laboratorijas līdz šim mazizmantotās otrā stāva telpas aizņēma Nila Rostoka vadītā augu ģenētiķu grupa, kuras sākotnējam sastāvam - Anetei Keišai, Agnesei Kokinai, Baibai Ieviņai un Kristai Kānbergai-Siliņai - oktobrī pievienojās 3. kursa studente Laura Kūriņa.
     Laboratorijas kolektīvs ir atvērts un draudzīgs un labi saprotas arī ārpuspētnieciskās aktivitātēs - Ziemassvētku pasākumos, pēcsesiju svētkos, kad atskatās uz paveiktajiem kursa, bakalaura un maģistra darbiem, kā arī daudzās ikdienišķās situācijās.
   2009. gada janvārī BAML darbinieks Jānis Kungs kursa Bioloģija internetā ietvaros izveidoja LU Bioanalītisko metožu laboratorijas mājas lapu, kas aplūkojama serverī http://raksti.daba.lv/referaati.