Kas ir ausainās aurēlijas un kāpēc ir svarīgi tās pētīt?

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) jeb ausainā aurēlija pieder pie dzīvnieku valsts (Animalia), zarndobumaiņu tipa (Cnidaria), scifozoju klases (Scyphozoa), diskmedūzu kārtas (Semaeostomeae), Ulmaridae dzimtas.

Interese par A. aurita un citām medūzām pēdējās divās gadu dekādēs ir stipri augusi sakarā ar medūzu populāciju periodisko palielināšanos skaita kraso pieaugumu dažādās pasaules vietās (A. Malej et al 2007, H. Shimauchi, S. I. Uye 2007, C. E. Mills 2001). Pastāv aizdomas, ka pārzvejas dēļ enerģija, kas agrāk būtu tikusi izmantota zivju populācijas palielināšanai, pašlaik izmainīto barības ķēžu dēļ ir viens no galvenajiem iemesliem medūzu populāciju augšanai, kas ierosina turpmāku zivju populācijas sarukšanu (A. Malej et al 2007, C. E. Mills 2001). Viena no sugām, kam raksturīga pupulācijas pieauguma tendence ir A. aurita, kura, savairojoties tai raksturīgajā izplatības areālā netālu no krasta, izraisa lielus ekonomiskus zaudējumus (T. P. Hughes et al 2005, C. E. Mills 2001, H. Ishii, F.Tanaka 2001).


Uz sākumu


Lappusi "Ausainā aurēlija" izveidoja Edīte Sarva

2009.12.15.