Ievads

Orhideju dzimta (Orchidaceae)

Orhideju dzimta (Orchidaceae). Daudzgadīgi lakstaugi, kas aug uz zemes vai ir epifīti. Morfoloģiski daudzveidīga dzimta, sugu izmēri variē no dažiem milimetriem līdz 30-40 metriem liānveida sugām. Lapas veselas, sēdošas. Ziedu veido divu gredzenu (ārējā un iekšējā) apziedņa lapas. Ziedu forma un krāsu salikumi ļoti dažādi. Auglis - pogaļa ar daudzām sīkām sēklām. Ilgstoša attīstības cikla augi no sēklas līdz ziedošam īpatnim. Orhidejas sastopamas visās klimatiskajās joslās, kaut gan ap 90% sugu aug tropu un subtropu joslā, galvenokārt mežos. Zināmas ap 19 500 sugas (daži literatūras avoti uzrāda pat 25 000).

Latvijā 32 sugas. Vairākums sugu ir diezgan retas vai ļoti retas, pārsvarā aug mitrās pļavās, purvos un mežos. Biotopu pārveidošanas dēļ īpaši apdraudēta dzimta: 26 sugas ierakstītas valsts Sarkanajā grāmatā.

Latvijā ir 2 naktsvijoļu sugas: smaržīgā naktsvijole (Platanthera bifolia (L.) Rich.) un zaļziedu naktsvijole  (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.).

Uz sākumlapu