Pededzes upes baseins atrodas Austrumlatvijas daļā. Pati Pededze tek gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā. Pededze sākas Igaunijas teritorijā Hānjas augstienē. Igauniski Pededzi sauc Pedetsi. Pededze ir Aiviekstes labā krasta pieteka un pieder pie Daugavas upes baseina [3].
Latvijā šī upe šķērso trīs rajonus - Alūksnes, Gulbenes un Madonas.
Latvijā Pededzes garums ir 131 kilometrs. Baseina platība Latvijā ir 1520 kvadrātkilometri. Kritums Latvijā ir 65 metri, kas ir 0,48 metri un kilometru.
Pededzes upes baseinu veido septiņas kreisā krasta pietekas un vienpadsmit labā krasta pietekas [1].

Šajās lapās atradīsiet apkopotu informāciju par Pededzes upes baseinu. Šīs lapas ir veidotas ar mērķi popularizēt un pastāstīt tuvāk par Pededzi un šo apkārtni. Viens no mērķiem ir dalīties savā, divās vasarās iegūtajā, pieredzē apmeklējot visdažādākos Pededzes upes baseina nostūrus. Centīšos ne tik daudz pievērsties zinātniskiem jautājumiem, kā vairāk iespaidiem. Šāda pieredze man uzkrājusies izstrādājot savu bakalaura darbu. Bakalaura darba ietvaros apsekoju visu Pededzes upes baseinu, lai noskaidrotu biezo perlamutreņu Unio crassus izplatību un sastopamību.

Pededze pie Litenes   1998. g. 11. septembrī
Avots:  jonins.mii.lu.lv/Sedols/zilgra/zg.htm