Parkinsona slimība

Saites

Saturs
Sākums
Slimības rašanās cēloņi
Simptomi
Riska grupas
Farmakoterapija
Par lapas autori    Mājas lapas, kurās var atrast noderīgu informāciju par PD, un kuras tika arī izmantotas šīs mājas lapas tapšanai.
Mājas lapa, kurā angļu valodā var atrast vispārīgu informāciju par Parkinsona slimību - sākot ar vēsturi, riska grupām, vispārēju simptomu aprakstu, diagnosticēšanu, dzīvesstila maiņu Parkinsona slimniekiem un beidzot ar ārstēšanas iespējām, populārāko medikamentu raksturojumu.
ASV nacionālais Biotehnoloģijas informācijas centrs (NCBI) izveidojis ļoti plašu medicīnas un biotehnoloģijas publikāciju datu bāzi ar nosaukumu PubMed. PubMed ir iekarojis augstu popularitāti zinātnieku vidū un ir neatsverams informācijas avots, ja nepieciešams atrast informāciju vai publikācijas. Šeit ir pieejami jaunākie pētījumi arī par Parkinsona slimību.
QIAGEN ir starptautiska medicīnas un bioloģijas iekārtu pētniecības un tehnoloģiju ražotne, kas piedāvā visādu veidu paraugu un pārbaudes komplektus, kas ļauj ievākt vajadzīgo materiālo no jebkura bioloģiska parauga.  Mājas lapā teiks, ka viņu ražotnes galvenā misija ir dod iespēju saviem klientiem sasniegt izcilus panākumus un atklājumus dzīvības zinātnes, lietojot testus un veicot farmakoloģisku un molekulāru
diagnosticēšanu, tādējādi uzlabojumus dzīvē padarot iespējamus.
Uzejot uz šo linku ir atrodams izcils molekulārā mehānisma apraksts Parkinsona slimības gadījumā.
Mājas lapā var atrast vēl daudzu citu molekulāro mehānismu aprakstus un ļoti uzskatāmus interaktīvos attēlus.

Amerikā vairāk nekā miljons cilvēku slimo ar Parkinsona slimību. Šī  ir PD fonda mājas lapa gan slimniekiem ar PD, gan to tuviniekiem. Šajā mājas lapā ir izsmeļoša informācija par jaunākajiem pētījumiem, kā arī var uzdot savus jautājumus ekspertiem. Ir iespēja iepazīties ar slimnieku stāstiem par izmaiņām, kādas tos skara pēc PD diagnosticēšanas. Šeit pastāv arī iespēja ziedot Parkinsona
slimības tālakai izpētei.

NINDS logoVēl viena nozīmīga vieta, kur informēties nevien par Parkinsona slimību, bet arī par citām neiroloģiskām slimībām - Alzheimera slimību,  Autismu, Fišera sindromu u.c. Ir pieejams alfabētiskais slimību rādītājs, vispārēja informācija par katru slimību, ārstēšanas iespējas. Ir pieejamas publikācijas, kuras tapušas ar NINDS atbalstu.
Lapas autore Ulrika Beitnere, ub07007.
Lapa izveidota: 17.01.2010.