Grīšļu ķauķis


acr_ola
Foto: Mārtiņš Briedis
Grīšļu ķauķis Acrocephalus paludicola ir pats mazākais Acrocephalus dzimtas ķauķis. Tā ķermeņa garums ir 11 - 13 cm un spārna garums sasniedz tikai 59 - 68 mm. Tas ir samērā viegli atšķirams no citām šīs dzimtas sugām pēc gaiši dzeltenās joslas, kas šķērso galvu virzienā no knābja pamatnes uz muguru.

Grīšļu ķauķis tiek uzskatīts par Eiropas retāko dziedātājputnu un tā populācijas lielums tiek vērtēts no 12000 līdz 20000 pāru. Lielākās populācijas sastopamas Baltkrievijā, Lietuvā un Ukrainā. Latvijā kādreiz ligzdojis, bet pēdējo gadu laikā ligzdošanas nav novērota. Kā iespējamie iemesli tam tiek minēti piemērotu biotopu - plašu, klaju zāļu purvu - aizaugšana ar krūmiem. Vienīgā potenciālā šīs sugas ligzdošanas vieta Latvijā ir Aizraķe - Liepājas ezera dienvidu gals, kur no 2000. - 2002. gadam tika uzskaitīti attiecīgi 3, 2 un 1 dziedošs īpatnis, tomēr ligzdošana nav pierādīta, bet ir ticama. Pēdējie grīšļu ķauķa novērojami Latvijā reģistrēti 2009. un 2010. gadā, kad katru gadu pa vienam īpatnim noķerts Papē.

Uz sākumlapu
.
Lapas autors: Mārtiņš Briedis
Izveidots: 19.12.2010.