Saliktās acis

Shematisks omatīdijas attēls

Omatīdijas uzbūves shēma.
1. Korneālā lēca; 2. Kristāliskais konuss;
3. Rabdoms; 4. Nervu šķiedras. Attēla avots.
Attēlu rediģēja R.Veinalde.

Saliktās acis, kuras plaši sastopamas posmkāju vidū – daudziem kukaiņiem un vēžveidīgajiem, ir evolucionējušas paralēli vienkameras tipa acīm. Saliktā tipa acu priekšteči jeb proto-saliktās acis būtu struktūra, kurā katrai fotoreceptorajai šūnai ir sava „tūbiņa”, kas veidota no pigmentētām šūnām. Šāda veida acis vēl joprojām sastopamas Arcidae dzimtas divvāku gliemenēm un atsevišķiem dzimtas Onuphidae skropstiņtārpiem, kuriem tās ir nozīmīgas kustīgu plēsēju pamanīšanai15.

Saliktās jeb daudzkameru acis sastāv no daudziem simtiem līdz pat tūkstošiem atsevišķu optisko ar vienību jeb omatīdiju. Katrā omatīdijā ir sava radzene, lēca un fotoreceptorās šūnas. Gaisma omatīdijā nonāk pa kanālu – rabdomu – kurā atrodas 6 līdz 8 radiāli novietotas fotoreceptorās šūnas (1 fotoreceptorās šūnas centrā atrodošos daļu sauc par rabdomēru). Svarīgi atzīmēt, ka vienā omatīdijā atrodas fotoreceptorās šūnas ar nedaudz atšķirīgiem gaismas absorbcijas maksimumiem, tāpēc arī šeit tiek iegūta krāsu redze14.

Arī salikto acu evolūcijā ir notikusi diverģence un izveidojušies atšķirīgi šo acu tipi.

1. Apozīcijas kompleksā acs.

Šī veida kompleksajā acī katra omatīdija veido savu aksonu, nosūtot uz smadzenēm informāciju par tās uztverto konkrēto punktu. Smadzenēs šī informācija tiek integrēta un veidots vienots attēls. Šis ir izplatītākais komplekso acu veids un domājams, ka visi komplekso acu veidi ir evolucionējuši no šī10.

2. Superpozīcijas kompleksā acs.

Šim komplekso acu veidam izšķir 3 apakštipus:

Superpozīcijas komplekso acu veidi.

Superpozīcijas komplekso acu veidi.
1.Refraktējošā; 2.Reflektējošā; 3.Paraboliskā superpozīcijas kompleksā acs. Attēlu avots. Attēlu rediģēja R.Veinalde.

3. Neirālās superpozīcijas kompleksā acs.

Struktūra šī tipa acīm ir līdzīga kā apozīcijas kompleksajai acij, bet atšķirība ir tā, ka katra fotoreceptorā šūna veido savu aksonu, bet informācija no visām omatīdijā esošajām fotoreceptorajām šūnām pirms nonākšanas smadzenēs tiek integrēta vienā nervu šūnu slānī. Šādi tiek iegūta ļoti augsta izšķiršanas spēja, kas ir labākā starp aplūkotajiem komplekso acu tipiem13.

Lapas autore: Rūta Veinalde
Lapa izveidota: 06.01.2011.
Pēdējās izmaiņas: 25.01.2011. - 22:42

Citu studentu referāti kursā "Bioloģija internetā"