Imunoloģiskie receptori

Šajā mājaslapā

Sākums
Imunoloģiskie receptori
Receptoru bioloģiskā nozīme
Konstitucionālie receptori
Klonālie receptori
Uzskates materiāli
Citu studentu referāti

Klonālie receptori


Pa kreisi: B šūna SEM fotogrāfijā
Pa labi: T šūna SEM fotogrāfijā

Klonālie receptori ir superspecifiski receptori un tie raksturīgi imūnkompetentām šūnām (T un B limfocītiem). B šūnu receptori atpazīst antigēna epitopus, aktivē B šūnas diferenciāciju un proliferāciju plazmas šūnās. T šūnu receptori atpazīst lineāros antigēnu epitopus, kas prezentēti MHC kompleksā. Arī šo receptoru signāls aktivē T šūnu proliferāciju un diferenciāciju.

B šūnu receptori ir membrānai piesaistīti imūnglobulīni. B šūnas klonālais receptors ir homodimērs, kas sastāv no divām smagajām imūnglobulīna ķēdēm un divām vieglajām imūnglobulīna ķēdēm. Katras ķēdes galā atrodas variabls reģions, kas šūnas nobriešanas laikā iziet somatiskās rekombinācijas jeb V(D)J rekombinācijas procesu. Tas nodrošina katras imūnkompetentās šūnas specifiskumu un unikalitāti.


Attēls: B šūnas receptoru komplekss

T šūnu receptori T šūnu receptori ir heterodimēri, kas sastāv no imūnglobulīnam līdzīgām ķēdēm. Ap 95% T šūnu satur receptorus no alfa un beta ķēdēm (5% satur gamma un delta ķēdes). Alfa ķēde ir nobriedusi VJ rekombinācijas procesā, bet beta ķēde - V(D)J rekombinācijas gaitā. Abas ķēdes papildina CD4 (vai CD8) un dzeta proteīns, kas kopā veido T šūnas receptoru kompleksu (TCR). T šūnas receptors atpazīst antigēnu, bet CD4/CD8 - attiecīgo antigēnu prezentējošo MHC kompleksu. Lai notiktu TCR kompleksa aktivācija, ir nepieciešama kostimulācija no antigēnu prezentējošas šūnas vai aktīvas T līdzētājšūnas.


Attēls: T līdzētājšūnas (CD4) un T galētājšūnas(CD8) receptoru kompleksi. Dendrītiskā šūna veic antigēna prezentēšanu un vienlaicīgu kostimulāciju ar katrai T šūnai atbilstošajiem kostimulatoriem.

Adrija Kalviša Pēdējo reizi mainīts:
2012.01.16