Imunoloģiskie receptori

Šajā mājaslapā

Sākums
Imunoloģiskie receptori
Receptoru bioloģiskā nozīme
Konstitucionālie receptori
Klonālie receptori
Uzskates materiāli
Citu studentu referāti

Uzskates materiāli

Pašlaik notiek aktīva uzskates materiālu veidošana. Ja jums ir sakrājušies asprātīgi pieraksti, skices un idejas, kas noderētu imunoloģijas apguves atvieglošanai, dodiet par sevi ziņu. Mūžīgā slava (un autortiesību ievērošana) garantēta.

Citi interneta resursos sastopamie uzskates materiāli, no kuriem smēlos iedvesmu šīs lapas tapšanā:

Kimball's Biology Pages - mājaslapa, kurā kodolīgi, bet izsmeļoši aprakstītas dažādu imūnkompetentu šūnu kopīgās un atšķirīgās iezīmes, kā arī aprakstīts T un B šūnu sīkāks iedalījums, nobriešanas process un galvenie patogēni, kas inficē pašas imūnšūnas.

Kima Beitsa (Kim Bates) mājaslapā vēl labāk izdevies iedziļināties limfocītu attīstībā. Šajā mājaslapā ir atrodami labi uztverami vizuālie materiāli, kas ņemti no grāmatas "The Immune System" (Garland Science, 2009) 3. izdevuma. Kaut arī angļu valodā, materiāli ļauj ātri iedziļināties interesējošajā tēmā un neapjukt plašajā limfocītu sistemātikas pasaulē.

Khanacademy.org ir bezpeļņas organizācija, kuras misija ir nodrošināt augsta līmeņa izglītību, pieejamu visiem. Mājaslapā ir atrodamas īsas, bet ļoti kodolīgas lekcijas par daudzveidīgu tēmu spektru, tai skaitā par bioloģiju, organisko ķīmiju, fiziku un ļoti ļoti lielu matemātikas apjomu. Khanacademy.org ir vieta, kurā ir vērts iegriezties, ja kāda interesējoša tēma ir neskaidra - šajās lekcijās sarežģītas idejas ir ietērptas vienkāršos vārdos, lai jebkuram mirstīgajam taptu skaidra jebkura teorija.

The Signalling Gateway ir Gentech Biooncology un NIGMS (National Institute of General Medical Sciences) mājas lapa, kurā apkopoti jaunākie kopsavilkumi no pētījumiem par šūnu signālsistēmām. Kopsavilkumi pieejami bez maksas.

Nobela prēmijas mājas lapa - šeit secīgu uzdevumu veidā ir iespējams iepazīties ar Immuno un palīdzēt viņam tikt galā ar dažādām imūnķibelēm, kas viņu piemeklējušas, vienlaicīgi interesantā veidā izprotot un apgūstot imunitātes darbības pamatmehānismus.

Adrija Kalviša Pēdējo reizi mainīts:
2012.01.16