Sākumlapā redzamais nervu attēls iegūts interneta vietnē: http://www.scumdoctor.com
Pie lapas nosaukuma redzamie galvas attēli iegūti interneta vietnē: http://www.healthymagination.com
Citu studentu veidotās WEB lapas pieejamas šajā saitē: http://raksti.daba.lv/referaati/

Autors: Kārlis Švirksts
st.apl.nr: ks07042
Izveidots: 15.01.2012.