Arhaisko cilvēku gēni mūsdienu populācijās
Visi mūsdienu cilvēki pārstāv vienu sugu - Homo sapiens, tomēr vēl salīdzinoši nesenā pagātnē mēs nebijām vienīgā cilvēku suga, kas apdzīvoja Zemi. Pat vairāk, zinātnieki uzskata un Homo sapiens vēsture rāda, ka vairāku cilvēku sugu eksistence vienlaicīgi, citkārt pat vienās un tajās pašās teritorijās, ir bijusi norma. Turklāt, kā rāda pēdējos gados veiktās ģenētiskās analīzes, dažādās cilvēku sugas savā starpā ir arī krustojušās. Šajā referātā īsumā tiks apskatīts dažādu arhaisko cilvēku grupu gēnu piejaukums mūsdienu cilvēku populācijās, kas noticis pēdējo 100 000 gadu laikā.
Ainārs Baginskis 19.01.2013
  • Uz sākumu
  • Kopējais referātu saraksts