Noderīgas saites

Proteīnu datu banku - vieta kur glabājas visas publicētās proteīnu 3-dimensionālās struktūras, kas iegūtas izmantojot gan rentgenstruktūranalīzes metodi, gan kodolmagnētisko rezonasi.
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
Wikipedijas raksts - noderīga informācija par ogļskābes anhidrāzēm, labi paskaidrots katalītiskās reakcijas mehānisms, arī aktīvā centra izkārtojums un salīdzinātas visas ogļskābes anhidrāžu klases.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_anhydrase
Pubmed - datu bāze, kurā pieejami kopsavilkumi daudziem rakstiem. Pieejamie raksti ir saistīti ar dzīvās dabas zinātnēm un biomedicīnu. Ir iespējams meklēt rakstus gan pēc autoriem, gan pēc tēmām.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
InterPro - piedāvā funkcionālo analīzi proteīniem, klasificējot tos grupās, prognozējot to domēnus un svarīgus centrus. Datus par proteīniem var iegūt vienkārši ierakstot meklētājā proteīna sekvenci.
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
ExPASy - Šveices bioinformātikas institūta portāls, kurā var atrast dažādu noderīgu informāciju saistībā ar proteīniem. Arī piedāvā meklēt proteīnus ievadot tikai to sekvenci.
http://www.expasy.org/
  • Sākumlapa
  • Jānis Leitāns 13.01.2013