Ogļskābes anhidrāze IX
CA IX pieder pie α-CA klases, kurai pieder dažādi cilvēku un dzīvnieku izoenzīmi (Wingo ct al., 2001). Ogļskābes anhidrāze IX ir transmembrānu proteīns un vienīgais līdz šim zināmais ar audzējiem saistītais ogļskābes anhidrāzes izoenzīms, lai gan, iespējams, arī ogļskābes anhidrāze XII ir ar to saistīta (Liao et al., 2009). CA IX kodē CA9 gēns, kurš atrodas 9 hromosomā, precīzāk 9p13-p12 (Nakagawa et al., 1998). Tā kā pH izmaiņas par tikai 0,1 vienību traucē daudzām bioloģiskām funkcijām, piemēram, ATP veidošanai, šūnu proliferācijai, metastāžu veidošanai, apoptozei (programmētai šūnu nāvei) u.c., šūnām ir jāregulē savs pH līmenis lai tās spētu normāli funkcionēt. Tomēr hipoksijai pakļautās audzēju šūnas ir izveidojušas īpašas stratēģijas, lai regulētu savu pH līmeni, kas savukārt pasargā citosolu no acidozes (zema pH līmeņa šūnās) un ļauj šūnai izdzīvot hipoksijas apstākļos (Chiche et al., 2010). CA IX un CA XII izoformas, salīdzinot ar citām, daudz biežāk ir sastopamas hipoksijas skartajās šūnas. Hipoksija noved pie HIF-1 aktivizācijas, kurš piesaistās hipoksijas atbildes elementiem CA IX un CA XII promotoros un līdz ar to aktivē viņu transkripciju. HIF-1 ir transkripcijas faktors, kas reaģē uz pieejamo skābekļa daudzuma samazināšanos šūnu iekšējā vidē (Ivanov et al., 1998).
Oglskabes_anhidrazes_IX_strukturalais_izkartojums
4. attēls. Iespējamais strukturālais izkārtojums pilna garuma CA IX dimēram uz šūnas membrānas. PG-proteoglikāniem-līdzīgs domēns, CA-ogļskābes anhidrāzes katalītiskais domēns, TM-transmembrānas spirāle, IC-iekššūnu aste (Alterio et al., 2009).
Figure 4. Possible structural collocation of full lenght CA dimer on cell membrane. PG- proteoglycan-like domain, CA- carbonic anhydrase catalytic domain, TM- trans- membrane helix, IC- intracellular tail (Alterio et al., 2009).
CA IX sastāv no četriem domēniem. N-terminālā proteoglikāniem -līdzīgā domēna funkcijas vēl nav pilnībā izpētītas, bet tās iespējams ir saistītas ar šūnu adhēziju un kopā ar katalītisko domēnu, varētu būt nozīmīgs faktors audzēju veidošanās procesā. (Zavadova & Zavada, 2005) Katalītiskais un proteoglikāniem -līdzīgais domēns ir noenkuroti šūnas membrānā ar transmembrānu alfa-spirāles palīdzību (Morgan, 2007), bet iekššūnas C-terminālais domēns atbild par CA katalītiskā domēna lokalizāciju šūnā (Hulikova et al., 2009).
  • Sākumlapa
  • Jānis Leitāns 13.01.2013