Ievads


Kopš 19. gadsimta vidus straujās industrializācijas rezultātā ir novērojama dažādu ķīmisko atkritumu/piesārņojuma ienākšana vidē. Daudzi ķīmiskie savienojumi vidē noārdās lēni un tie uzkrājas ūdenī, augsnē un nogulās. Ķīmiskās vielas dabā var saglabāties nenoteiktu laiku, atkarībā no to ķīmiskajām īpašībām un to mijiedarbības ar vidi. Dažas no šīm ķīmiskajām vielām var kaitēt cilvēkiem un citām dzīvām būtnēm - tieši vai uzņemot ar piesārņotu ūdeni un pārtiku. Augsnei un nosēdumiem ir svarīga loma piesārņojuma degradācijā un to tālākajā liktenī. Augsne/nogulas sorbē vai saista lielu daļu piesārņojuma ,tai skaitā organisko piesārņojumu. Ir svarīgi saprast mehānismus, kādā veidā piesārņojums vai tā degradācijas produkti tiek transportēti un kā norisinās to aprite vidē . Vides piesārņojuma raksturošanai plaši tiek pielietota augsnes/nogulumu poru ūdeņu analīzes. Poru ūdeņu analīzes ļauj ātri un ar augstu jūtību iegūt ļoti plašu informāciju par vides stāvokli: ūdeņu, augsnes kvalitāti. Salīdzināmu un adekvātu rezultātu iegūšanai svarīga ir poru ūdeņu paraugu ņemšanas paņēmieni.


Uz lapas augšu
Referātu saraksts
Uz sākumu

Zeidaks Jānis 20.01.2013