in situ metodes

Peepers

Peepers (lūrētājs) tipa iekārta (pielikumā: 12. attēls) sastāv no cietas virsmas ar atvērumiem (caurumiem), kas ir klāti ar caurlaidīgu membrānu vai tīklu. Kā pamats kalpo akrila cilindriskas kameras, kura malās ir atvērumi, kas ir aizpildīti ar membrānu vai tīklojumu. Pirms paraugu ņemšanas, kameras tiek piepildītas ar ūdeni. Cilindru var uzstādīt dažādā dziļumā. Paraugu ņēmēja iekārta var atrasties nogulumos no pāris stundām līdz pāris mēnešiem atkarībā no piesārņojuma intensitātes, noguluma tipa un poru membrānas lieluma. Galvenais šīs metodes trūkums ir mazais iegūstamo paraugu skaits (SESD Operating Procedure, 2007).

Autors: http://clu-in.org/programs/21m2/sediment/images/figs/19_large.gif

Difūzijas līdzsvarošana uz plānas plēves

Difūzijas līdzsvarošana uz plānās plēvēs (Diffusion Equilibration in Thin Films (DET) (pielikumā: 13. attēls) ir salīdzināma ar ''peeper'' sistēmām. Difūzijas līdzsvars šajā gadījumā tiek iegūts starp porūdenī izšķīdušajām vielām un plēvi vai gēlu. Gēla biezums ir (≤ 1 mm) kā rezultātā ir ātrāka difūzā līdzsvarošanās, salīdzinājumā ar klasisko ''peepers '' sistēmu. To izmanto, lai mērītu Ca+2, Mg+2, Na+, K+, Fe+2/3, Mn+2, Cl-, SO4-, NO3- , sārmainību un kopējā CO2 daudzumu porūdenī (SESD Operating Procedure, 2007).

http://toxics.usgs.gov/photo_gallery/photos/diffusioin_sampler/diffusion_sampler_close_lg.jpg

Gāzes difūzijas paraugu ņemšanas iekārtas

Gāzes (Vapor) difūzijas parauga ņemšanas iekārta tiek izmantota, lai iegūtu ātri gaistoša piesārņojuma paraugus, izmantojot koncentrācijas gradientu, kas eksistē starp piesārņojumu porūdenī un gaisu difūzijas maisā. Piemēram: atvērta 40 ml pudelīte tiek ievietota plānā polietilēna maisā, kas savukārt ir ievietots vēl vienā polietilēna maisā. Pudelīte tiek novietota noteiktā sedimenta dziļumā un aprakta. Pēc izņemšanas, ārējais maiss tiek noņemts un vāciņš uzskrūvēts bez iekšējā maisa noņemšanas, lai nezaudētu iegūtos gāzveida maisījumus (SESD Operating Procedure, 2007).

Puscarlaidīgo membrānu iekārtas

Puscaurlaidīga membrānas iekārta (Semipermeable membrane device) (pielikumā: 14. attēls) ir plastmasas maisiņš, kas satur hidrofobas organiskās vielas, kuras tiek lietos hidrofobo ķīmisko vielu uztveršanai mazos daudzumos. Maisiņi tiek ievietoti sedimentā uz noteiktu laiku. Hidrofobās vielas, tādās kā dioksini un aromātiskās vielas, kas atrodas ārpus maisiņa iedarbojas uz ķīmiskajām vielām, kas atrodas maisiņa iekšienē (piemēram- lipīdi).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1093019100000368

Uz lapas augšu
Uz sākumu

Zeidaks Jānis 20.01.2013