Uz sākumu


Metabolisma ceļi citviet internetā

1.KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) ir Kioto Universitātes (Japānā) veidota dažādu datubāžu kolekcija, kurā apkopota informācija par molekulu mijiedarbību tīkliem, gēniem, bioķīmiskajiem savienojumiem un to reakcijām. Šī 1995. gadā radītā datubāze noderīga zinātniekiem un pētniekiem.

2. WikiPathways, tāpat kā KEGG, ir vēl vel viens mēģinājums apkopot zināšanas ātri attīstošajās bioķīmijas un molekulārās bioloģijas nozarēs. Šī datubāze lepojas ar to, ka tā ir pilībā brīvpieejas un ka tās satura veidošanā var piedalīties kā studenti, tā pieredzes bagāti pētnieki.

3. JWS Online ir Dienvidāfrikas Nacionālā Bioinformātikas Tīkla (The South African National Bioinformatics Network) finansēta, lietotājam draudzīga bioloģisko medeļsistēmu datubāze, kas
var būt noderīga biotehnologiem. Šajā datubāzē, in silico mainot dažādu metabolisko ceļu enzīmu kinētiskos parametrus, pieejama informācija  par iespējamajām pārmaiņu izraisītajām sekām, tātad šī sitēmbioloģijas datubāze ļauj ātri veikt ģenētiskas manipulācijas nepaejot nost no datora. JWS Online ir daļa no ambicioza projekta - mākslīgās šūnas (The Silicon Cell).

4. COPASI (COmplex PAthway SImulator) ir brīvpieejas programmatūra bioloģisko procesu (piemēram, metaboliko ceļu, regulatoro mehānismu un signālsistēmu)  matemātiskai modelēšanai, kura radīta sadarbojoties trijām institūcijām - Heidelbergas Univeristātei (Vācijā), Mančestras Universitātei (Lielbritānijā) un Virdžīnijas Bioinformātikas Institūtam (ASV). Šīs sistēmbiologu darbarīks, domājams, ir ievērojams solis tuvāk mākslīgās šūnas radīšanai.

5. BioBuilder ir vietne, kas jebkuiram interesantam viegli saprotamā veidā piedāvā informāciju par to, kas ir sintētiskā bioloģija un kāds it tās mērķis. Šajā vietnē ievietoti arī komiksi par pētniecības tēmām.Copyright Lilija Aprupe 2013. gada 20. janvārī