Sākums

Cilvēka mezenhimālās cilmes sūnas ir kļuvušas par atraktīvu izpētes objektu. Tās piedāvā salīdzinoši plaša spektra diferencēšanās potenciālu in vitro apstākļos, kas neaprobežojas tikai ar mezodermas tipa audiem. Multipotentas somatiskās cilmes šūnas ir sastopamas visā organismā un tās nodrošina visus organisma reģeneratīvos procesus, tādējādi padarot MCŠ salīdzinoši viegli pieejamas un piedāvājot daudzsološu cilmes šūnu avotu medicīnai. Cilmes šūnas var arī izmantot farmakoloģijā, jaunu, efektīvu molekulāro mērķu identificēšanai, kas ļautu attīstīt jaunas zāles. Kosmetoloģija arī iegūst savu labumu, testējot savus produktus uz cilmes šūnām un to atvasinājumiem. Kopumā mūsdienu sabiedrībā cilmes šūnām ir ļoti daudz pielietojumi.

 

 

 

Lapas autors Reinis Vangravs

 

 

 

Reinis Vangravs Pēdējās izmaiņas lapā 2013.01.20-22:47