kreisais

Baltais zaķis Lepus timidus L.

labais
Informācija
sākums
morfoloģija
izplatība
dzīves vides izvēle
vairošanās
barošanās
uzvedības raksturojums
informācijas resursi
Citi interneta resursi

galerija

Citu studentu referāti

Citi interneta resursi

    http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_hare
Šajā mājaslapā atrodama laba, vispārīga informācija par baltā zaķa izplatību, morfoloģiju un uzvedības īpatnībām. Tāpat šajā vietnē pieejami daži baltā zaķa attēli un izplatības karte. Angļu valodā.

    http://www.hare-preservation-trust.co.uk/mountain.html
Šo mājaslapu ir veidojis "Hare Preservation Trust" jeb Zaķu Saglabāšanas Fonds. Tajā galvenokārt ir apskatīts balto zaķu stāvoklis Lielbritānijā, bet tā pat ir atrodama vispārīga rakstura informācija. Šeit apskatīti arī zaķus apdraudošie faktori. Angļu valodā.

    http://www.tumblr.com/tagged/lepus-timidus
Šajā mājaslapā ir iespējams apskatīt kvalitatīvas baltā zaķa fotogrāfijas, kas uzņemtas pārsteidzošos tuvplānos. Tāpat var apskatīt arī zīmētus zaķa attēlus. Dažas no fotogrāfijām ir brīvi nolādējamas. Angļu valodā.

    http://www.gmwildlife.org.uk/wildlife/species/index.php?species=Mountain%20Hare
Šajā māslapā ir plaša informācija, kas sevī ietver informāciju par baltā zaķa identifikāciju, dzīves vidi, dzīves ciklu, barību un apdraudošajiem faktoriem. Lapa angļu valodā.

    http://www.hutton.ac.uk/research/groups/ecological-sciences/landscape-and-spatial-ecology/mountain-hares
Šī ir James Hutton Institute mājaslapa. Šeit pieejama informācija par baltā zaķa populācijas stāvokli Skotijā un zinātniski pētnieciskajiem virzieniem. Pieejamas dažādu zinātnisko rakstu saraksts, kuros pētīts baltais zaķis. Angļu valodā.

uz sākumu

Santa Voitkāne Pēdējo reizi mainīts:
18.01.2012.