kreisais

Baltais zaķis Lepus timidus L.

labais
Informācija
sākums
morfoloģija
izplatība
dzīves vides izvēle
vairošanās
barošanās
uzvedības raksturojums
informācijas resursi
Citi interneta resursi

galerija

Citu studentu referāti

Dzīves vides izvēle

Baltais zaķis barībai un patvērumam visbiežāk izvēlas mežus ar bieziem krūmājiem, sūnu purvu malas vai izcirtumus ar blīvu paaugu. Cenšas izvairīties no klajumiem. Zaķi parasti neizvēlas mežus, kuri ir mehāniski tīrīti, jo tie bieži nespēj pietiekoši nodrošināt ar barību un patvērumu. Galvenokārt izvēlas jauktu koku mežus, iespējams tādēļ, ka nodrošina ar daudzveidīgu augstvērtīgāku barību. Meža izvēle pozitīvi korelē ar tā krūmāju blīvumu. Vairāki pētījumi ir parādījuši, ka zaķi patvērumu no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un plēsējiem izvēlas zem piemērotiem barības resursiem [13].

Nav skaidri zināms, kā zaķi reaģē uz manipulācijām ar to vidi [13].


uz sākumu


Santa Voitkāne Pēdējo reizi mainīts:
18.01.2012.