kreisais

Baltais zaķis Lepus timidus L.

labais
Informācija
sākums
morfoloģija
izplatība
dzīves vides izvēle
vairošanās
barošanās
uzvedības raksturojums
informācijas resursi
Citi interneta resursi

galerija

Citu studentu referāti

Informācijas resursi

1. Anonīms 2008. Ziemeļlatvija.
    http://www.ziemellatvija.lv/portals/medibas/raksts.html?xml_id=2311
2. Anonīms a 2012. Portāls medniekiem.
    http://www.allforhunt.com/lv/animal/lepus-timidus
3. Anonymous 2010. Encyclopedia of Life.
    http://eol.org/pages/133022/details
4. Anonymous 2011. Latvian Biodiversity Clearing-House Mehanism.
    http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol795407
5. Kļaviņš A. 2012. Sugu enciklopēdija. Latvijas daba. Lepus timidus L.
    http://www.latvijasdaba.lv/ziditaji/lepus-timidus-l/
6. Piterāns A. 2012. Latvijas daba.
    http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/
7. Smith A.T., Johnston C.H. 2011. The IUNC Red List of Threatened Species.
     http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/11791/0

8. Angerbjorn A., Flux E. 1995. Lepus timidus. - Mammalian Species, 495: 1-11.
9. Bisi F., Nodari M., Olivera N., Masseroni E., Preatoni D., Wauters L., Tosi G., Martinoli A. 2010. Space use patterns of mountain hare (Lepus timidus) on the Alps. - European Journal of Wildlife Research, 57: 305-312.
10. Chapman J.A., Flux J. 1990. Rabbits, Hares and Pikas. Status Survey and Conservation Action plan. Gland: IUCN, 177. pp.
11. Dahl F. 2005. Distinct seasonal habitat selection by annually sedentary mountain hares (Lepus timidus) in the boreal forest of Sweden. European Journal of Wildlife Research, 51: 163-169.
12. Haworth A., Paul F. 1999. Upland Habitat. London: Routledge, 162. pp.
13. Hiltunen M., Kauhala K. 2005. Selection of sapling stand habitats by the mountain hare (Lepus timidus) during winter. - Mammalian Biology, 71: 183-189.
14. Hiltunen R. 2002. Feeding intensity of mountain hare (Lepus timidus) during winter in Finland. - Mammalian Biology, 68: 48-52.
15. Ozoliņš J., Žunna A., Pupila A., Bagrade G., Andersone-Lilley Ž. 2008. (2202). Vilka (Canis lupus) aizsardzības plāns. Izstrādātājs: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Salaspils.
16. Wheater C.P., Bell J.R., Cook P.A. 2011. Practical Field Ecology: A Project Guide. Chichester: John Wiley and Sons, 392. pp.

uz sākumu

Santa Voitkāne Pēdējo reizi mainīts:
18.01.2012.