Kas ir dzīvnieku uzvedība?


Tiešā uzvedības definīcija ir „komponentu sistēma, kas nodrošina organisma atbildi savtarpējās attiecībās ar fizisko un sociālo vidi”.5
Vienkāršoti varētu teikt, ka uzvedība ir tas, ko dzīvnieks dara un kā tas to dara.

Galvenie jautājumi pētot dzīvnieku uzvedību ir ?” un KĀPĒC?” .

Atbildot uz jautājumu „KĀ?”, mēs iegūstam atbildi par tūlītējiem uzvedības iemesliem, kas tiek kontrolēti, pamatojoties uz ģenētiskiem un attīstības mehānismiem, savukārt, „KĀPĒC?” sniedz mums atbildes par evolūcijas un vēsturiskiem uzvedības veidošanās iemesliem.1

X

Mācība par dzīvnieku uzvedību ir viens no senākajiem bioloģijas aspektiem.3 Mūsdienās dzīvnieku uzvedības pētījumi notiek divējādi – pētot dzīvniekus to dabiskajā vidē (etoloģija) vai laboratorijās veidotos apstākļos (biheiviorisms). Etoloģija ir zinātne par bioloģiskajiem aspektiem un likumsakarībām dzīvnieku uzvedībā. Tā radusies 20.gs vidū un par tās pamatlicējiem uzskatāmi: Oskars Heinrots (1875-1945), Konrads Lorencs (1903-1989) un Nikolāss Tinbergens (1907-1988).5


Uz pirmo lapu!

Lapu veidoja: Daina Luksa
Lapa veidota: 20.01.2014. LU BF kursa "Bioloģija Internetā" ietvaros