Izmantotā literatūra


  1. Mācību materiāli no coursera.org kursa "ANIMAL BEHAVIOUR", The University of Melbourne

  2. Alcock J. 1989. ANIMAL BEHAVIOR: an evolutionary approach. Fourth Edition. Sinauer, Sunderland, 597 pp.

  3. Cain M. L., Urry L. A. , Wasserman S. A., Peter V. 2011. CAMPBELL BIOLOGY -Fifth edition. Science, Minorsky Pearson Benjamin Cummings, 1263 pp.

  4. McFarland, D. 1993. ANIMAL BEHAVIOUR: Psychobiology, Ethology, and Evolution  Longman, Scientific & Technical, 585 pp

  5. Zorenko T. 2001. DZĪVNIEKU UZVEDĪBA: etoloģijas, zooloģijas un salīdzinošās psiholoģijas pamati. Rīga, 286 lpp

  6. http://books.google.lv/books?id=DVxvu-qDsaIC&pg=PA90&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false


Titullapā izmantotās animācijas:

Komunikācija (http://profile.cheezburger.com/icguy34/collection/3386668/gifs)

Mācīšanās (http://loldamn.com/learning-how-to-be-a-lady.html)

Vairošanās (http://rebloggy.com/post/gif-lol-animals-birds-amazing-bird-of-paradise-bird-of-paradise-riflebird-i-love/20550507614)

Aizsardzība no plēsējiem (http://observationdeck.io9.com/the-best-defense-1481832203)

Dzīvesvietas izvēle (http://www.pbh2.com/pets-animals/adorable-animal-gifs/5/)

Barošanās (http://theanimalblog.tumblr.com/post/32329012818/headlikeanorange-an-african-tree-squirrel)Uz sākumlapu!

Lapu veidoja: Daina Luksa
Lapa veidota: 20.01.2014. LU BF kursa "Bioloģija Internetā" ietvaros