Mācīšanās uzvedība

Mācīšanās ir spēja pielāgot savu uzvedību, balstoties uz iepriekš iegūtu pieredzi. Jebkuram dzīvniekam mācīšanās ir svarīga, lai izdzīvotu un vairotos, tāpēc ka tas palīdz pielāgot uzvedību attiecīgajiem vides apstākļiem. Daļa atbildes reakcijas ir ģenētiski ieprogrammētas, taču daļa ir jāiemācās.1

Iegaumēšana jeb Imprintings (Imprinting)

Imprintings ir spēja iemācīties specifisku, nozīmīgu informācijas daļu konkrētā dzīvnieka attīstības stadijā (kritiskos periodos).1 Informācija, kas iegūta imprintinga ceļā, ir neatgriežama. Lai gan dzīvnieki mācās visu mūžu, pastāv konkrēti attīstības laikaposmi vai vecums, kurā iegaumēšana īstenojas vieglāk. Piemēram, uzreiz pēc nākšanas pasaulē mazulim ir jāiemācas, kura ir viņa māte, jo tas ir svarīgi turpmākai izdzīvošanai 5(attēlā pa kreisi). Taču arī vecāki uzreiz neatpazīst savus mazuļus, tiem tas ir jāiemācās. Tādēļ ir iespējams, ka pieaugušie putni sāk rūpēties par svešiem mazuļiem kā par savējiem, ja tie ir izšķīlušies viņu ligzdā3 (attēlā pa labi).


 

Konrads Lorencs bija „māte” šiem imprintētajiem zosu cālēniem:

 Pieaudzis ezera ķauķis baro „savu” (dzeguzes) mazuli:

X
X
http://www.glogster.com/konradlorenz/konrad-lorenz-biography/g-6mqn62c6e6n88thi15meea0 http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(biology)Asociatīvā mācīšanās

Iespēja veidot saistību starp beznosacījuma (iedzimta reakcija) un nosacījuma (pieredzē iegūts) refleksu. Nosacījuma reflekss sagatavo organismu atbildei uz iespējamo beznosacījuma kairinājumu. Pavlova piemērā ar suni tiek veidots nosacījuma reflekss uz beznosacījuma (jaunu, agrāk neitrālu) kairinātāju.5


X
http://www.mywoofgang.com/archive_VTC_Pavlov.php, tulk. D.Luksa

Dabā šādi nosacījuma refleksi veidojas, piemēram, izdzirdot trauksmes saucienu, kas tiek saistīts ar plēsēju un atbildes reakcija ir bēgt, pirms plēsējs ieraudzīts.1

Šīs mācīšanās  pamatā ir „mēģinājumu un kļūdu” metode.5 Dzīvniekam izdarot spontānu uzvedību, tā tiek pastiprināta ar apbalvojumu vai pavājināta ar sodu.1

Eksperimentos tiek izmantots "problēmkrātiņš", kurā dzīvniekam (biežāk pelēm, žurkām vai baložiem) gaismas vai skaņas signāla stimulā ir jāizdara konkrēta darbība, piemēram, jānospiež svira. Ja dzīvnieks izdara pareizo dabību, tas tiek apbalvots (parasti ar barību), taču dažos gadījumos "krātiņš" var sodīt (parasti ar nelielu elektrošoku) par nepareizu vai iztrūkstošu atbildes reakciju.1


X
http://en.wikipedia.org/wiki/Operant_conditioning_chamber,tulk. D. Luksa

 

Piemērs no savvaļā dzīvojošiem dzīvniekiem būtu plēsēju mācīšanās izvairīties no upuriem, kas ir negaršīgi.1 Kā arī putni un zīdītāji pilnveido kustību koordinācijas spēlēs ar saviem brāļiem un māsām.5


Atdarināšana

Dzīvnieku mācīšanās tiek iespaidota, izmantojot citu indivīdu pieredzi, tos vērojot.5 Šādā veidā daudzi dzīvnieki iemācās atpazīt ienaidniekus un iegaumēt barības vietas.1 Taču dzīvnieki spēj atdarināt ne tikai viens otru, kā, piemēram, kāds fazānu dzimtas putns, kas spēj atdarināt automašīnas signalizācijas un motorzāģa skaņas. Šādā veidā tas paplašina savu dziesmas "krājumu", lai riesta laikā censtos iegūt mātīšu uzmanību.


Insaits (Insight)

Iespējams pati augstākā mācīšanās forma.5 Tā ir spēja izvēlēties pareizo vai piemērotāko uzvedību ar pirmo mēģinājumu situācijās, kurās dzīvniekam nav tiešas iepriekšējās pieredzes. Piemērs šādam mācīšanās veidam ir darbarīku izmantošana.3

Uz sākumlapu!


Lapu veidoja: Daina Luksa
Lapa veidota: 20.01.2014. LU BF kursa "Bioloģija Internetā" ietvaros