IQ tests

Laiks
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
2  5  8  11 
 
 1. Atzīmējiet lieko vārdu.
māja  vasarnīca  viesnīca  bibliotēka  būdiņa
 1. Atrodiet izlaistos skaitļus
7  10  9  12  11 
 
 1. Atzīmējiet lieko vārdu.
  siļķe  valis  haizivs  barakuda  menca
 1. Atzīmejiet vārdu, kas neapzīmē automobīļa markas.
TAIFS  DAMZA  MWB  VAJA  UIDA
 1. Ievietojiet iekavās izlaisto vārdu.
slānis(kārta) šķira
laime() sivēnmāte
 1. Ievietojiet vārdu, ar kuru beidzās pirmais vārds un sākas otrais. (Atslēga: puķe)
skle()te
 1. Kura no sešām numurētām figūrām atbilst brīvajai vietai kvadrātā?( Izvēlieties variantu)

 
 1. Kura no sešām figūrām atbilst brīvajai vietai kvadrātā? (Ierakstiet tās numuru.)


 1. Ieraksti izlaisto skaitli.
 1. Atzīmējiet lieko figūru (.
 1. Ieraksti izlaisto skaitļus.
16 15 17 14
32 33 31 34
 1. Ieraksti izlaisto burtu.
D F I K M
 1. Ievietojiet vārdu, pirms kura varētu būt burti, kas atrodas pa kreisi.
 1. Atrodiet vārdus iekavās.
Kāja + ()=(Karavīra apģērbs)
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
2 5 7
4 7 5
3 6
 1. Atzīmējiet apakšējās rindas vārdu, kurš sader ar visiem augšējās rindas vārdiem.
EJA  SLODZE  KLĀJS
mašīna  brauktuve  vaigs  sols  grīda  jauda
 1. Kura no sešām numurētajām figūrām atbilst brīvajai vietai kvadrātā? (Ierakstiet numuru.)
 1. Ievietojiet vārdu,  ar kuru beidzas pirmais vārds un sākas otrais. ( Atslēga: mežs)
vīn()ne
 1. Atzīmēt vārdu, kas neapzīmē dzejnieka uzvārdu.
Nasiri
Respte
Sbolk
Lupas
Ņejensis
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
 1. Pabeidziet iekavās uzsāktā vārda rakstīšanu.
il (kabelis) ba
rī () ma
 1. Iekavās ierakstiet vārdu, kas nozīmē to pašu, ko vārdi ārpus iekavām.
lieta () disciplīna
 
 
 1. Ierakstiet lieko figūru.(varianta numuru).
 1. Atzīmējiet vārdu, kas neapzīmē pazīstamā komponista uzvārdu.
TRAŠSUS
DIVER
CARTOMS
ETOLOL
 1. Ierakstiet izlaisto burtu.
D F B
K M H
O T
 1. Kura no piecām numurētajām figūrām jāievieto tukšajā vietā?

 
 
 
 1. Kura no piecām numurētajām figūrām jāievieto tukšajā vietā?
 1. Ierakstiet iekavās izlaisto vārdu.
kilograms(arka)sakne
jambs () brokastis
 1. Ievievietojiet vārdu, ar kuru beidzās pirmais vārds un sākās otrais.(Atslēga: ģeogrāfija)
pa()ne
 1. Kura no piecām numurētajām figūrām atbilst brīvajai vietai kvadrātā?(Ierakstiet numuru.)
 1. Kura no sešām numurētajām figūrām atbilst brīvajai vietai kvadrātā?(Ierakstiet tās numuru.)
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
7 9 5 11
4 15 12 7
13 8 11
 1. Atzīmējiet lieko pilsētu.
KAMBERA
LONDONA
RĪGA
PARĪZE
ŅUJORKA
OTAVA
KAIRA
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli
 1. Ievietojiet izlaistos burtus.
B D F F
C C E G
 1. Ievietojiet vārdu, ar kuru beidzas pirmais vārds un sākas otrais vārds. (Atslēga: atdusa)
sen()tāls
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
8  10  14  18   34  50  66
 1. Ievietojiet rindas nākamo burtu.
b d b e b f b ģ b j b 
 1. Ierakstiet izlaisto skaitli.
2  7  24  77