LU Bioloģijas fakultātes 3. kursa studentes Ievas Lībekas ieskaites darbs B daļas kursā "bioloģija internetā" 2005. gada 10. janvāris; e-pasts: ievaliibeka@one.lv
BILDES

ABINIEKI
            RĀPUĻI
Triturus vulgaris -  mazais tritons
   
Triturs cristatus - lielais tritons
 
Bombina bomina - sarkanvēdera ugunskrupis
 
Pelobates fuscus - brūnais varžkrupis
 
Bufo bufo - parastais krupis
 
Bufo calamita - smilšu krupis
 
Bufo viridis - zaļais krupis
 
Hyla arborea - kokvarde
   
Rana arvalis - purva varde
 
Rana esculenta - zaļā varde
 
Rana lessonae - dīķa varde
 
Rana  ridibunda - ezera varde
 
Rana  temporaria - parastā varde
  
Emys orbicularis - purva bruņurupucis
 
Lacerta agilis - sila ķirzaka
     
Lacerta vivipara - pļavas ķirzaka
 
Aguis fragilis - glodene
 
Coronella austriaca - gludenā čūska
 
Natrix natrix - zalktis
 
Vipera berus - odze