Noderīgas saites

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_system Šajā mājaslapā vispārināti tiek sniegta informācija gan par mugurkaulnieku, gan par bezmugurkaulnieku elpošanas sistēmu, kā arī tiek piedāvātas vēl lietderīgas interneta vietnes. Mājaslapa ir angļu valodā.
  2. http://kidshealth.org/parent/general/body_basics/lungs.html Mājaslapā ir pieejams padziļināts apraksts par plaušu funkciju un nepieciešamību elpošanas sistēmā, kā arī tiek minēti riski, kas var ietekmēt šo orgānu sistēmu. Mājaslapa ir angļu valodā.
  3. http://hes.ucfsd.org/gclaypo/repiratorysys.html Plaši tiek aprakstīta katra elpošanas sistēmas orgāna nozīme elpošanas procesā, kā arī tiek atbildēts uz jautājumiem par to, kādēļ cilvēks šķauda, žāvājas vai žagojas. Mājaslapa ir angļu valodā.
  4. http://www.buzzle.com/articles/respiratory-system-functions.html Šajā interneta vietnē ir iespējams apskatīt elpošanas sistēmas funkcijas un par ko ir atbildīgs katrs tajā ietilpstošais orgāns (plaušas, traheja, deguns, utt.). Mājaslapa ir angļu valodā.
  5. http://pulmo.lv/lv/latvijas-spirometrijas-diena Mājaslapa sniedz plašu informāciju par spirometriju - plaušu funkcionālās diagnostikas pamata metodi, kā arī apraksta to, kādēļ tā ir nepieciešama. Mājaslapa ir latviešu valodā.
  6. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Pulmonary.html Šajā lapā tiek īsi uzskaitītas un aprakstītas elpošanas sistēmas iespējamās slimības un to sekas, kā arī ir iespējams izlasīt vispārinātu aprakstu par elpceļiem un elpošanas funkcijām. Mājaslapa ir angļu valodā.
Lapa izveidota: 20.01.2013
Autors: Liene Pirtniece
  • Sākums