Sortaze A - proteinu transpeptidāze

Definīcijas

Traspeptidācijas reakcijas šūnas iekšpusē

Ārpusšūnas transpeptidācija

S. aureus sortāze A

Norādes