Migrācija uz citām pasaules daļām
Cilvēces šūpulis
Homo sapiens evolūcija un jaunu cilvēka sugu veidošanās galvenokārt norisinājusies Āfrikā, tādēļ Āfriku pamatoti var saukt par cilvēces šūpuli. Tajā novērojama arī lielākā hominīdu atradumu daudzveidība. Iestājoties labvēlīgam klimatam un vides apstākļiem, kā arī pakāpeniski evolucionējot, tie vairākos viļņos pametuši Āfriku un kolonizējuši Eirāziju, katrreiz aizvietojot tur iepriekš dzīvojošās arhaiskās hominīdu sugas.
Migrācija
Pirmie hominīdi, kuri pameta Āfriku, varētu būt Homo ergaster pirms aptuveni 1,75 miljoniem gadu. Izplatoties visā Āzijas dienvidu daļā un, iespējams, arī Eiropā, tie pakāpeniski pārveidojās par Homo erectus. Otro vilni veidoja Homo heidelbergensis aptuveni pirms 800 000 tūkstošiem gadu, bet aptuveni 300 000 gadu atpakaļ tie sāka pārveidoties par neandertāliešiem Eiropā, modernā tipa cilvēku priekštečiem Āfrikā un citām arhaisko cilvēku grupām. Trešo vilni veidoja mūsdienu tipa cilvēki, kuri radušies salīdzinoši nesen, aptuveni pirms 200 000 gadu. Jaunākie atklājumi liecina, ka viņi šķērsojuši Sarkano jūru, sasniedzot Arābijas pussalu, vismaz 100 000 gadu atpakaļ un pakāpeniski izplatījās visās pasaules daļās.

attels atsakas paradities
1.Attēls: Mūsdienu tipa cilvēku migrācija ārpus Āfrikas.
http://www.nature.com/news/2011/110809/full/476136a.html
Ainārs Baginskis 19.01.2013
  • Uz sākumu
  • Kopējais referātu saraksts