Imunoloģiskie receptori: sākums

Šajā mājaslapā

Sākums
Imunoloģiskie receptori
Receptoru bioloģiskā nozīme
Konstitucionālie receptori
Klonālie receptori
Uzskates materiāli
Citu studentu referāti

Sākums

„Re, kur viens sliktais zēns – mikrobs! Daba ir uztaisījusi, ka visiem sliktajiem zēniem sejā ir kaut kas līdzīgs. ”
/J.I. Aivars/

Esiet sveicināti mājaslapā, kas apskata cilvēka organisma "slikto zēnu" atpazīstošos Face-control mehānismus un to uzticamos instrumentus - imūnreceptorus. Lapa ir veidota Latvijas Universitātes bakalaura programmas studiju kursa "Bioloģija internetā" ietvaros.

Novēlu atklāsmēm bagātu apmeklējumu!

Adrija Kalviša Pēdējo reizi mainīts:
2012.01.16