Imunoloģiskie receptori

Šajā mājaslapā

Sākums
Imunoloģiskie receptori
Receptoru bioloģiskā nozīme
Konstitucionālie receptori
Klonālie receptori
Uzskates materiāli
Citu studentu referāti

Konstitucionālie receptori

Patogēnu atpazīšanas receptori (PRRs jeb Pathogen Recognition Receptors)

PRRs ir liela receptoru grupa, kurā ietilpst gan pie membrānas saistīti, gan brīvi peldoši receptori. Tie saistās pie patogēnu-asociētām molekulārajām struktūrām (PAMPs) vai bojājumu-asociētām molekulārajām struktūrām (DAMPs) un veicina atpazīto objektu fagocitozi, citokīnu sintēzi, iekaisuma atbildes radīšanu un patogēna iznīcināšanu.

Pēc funkcijas, PRRs būt signalizējoši vai endocitozi rosinoši. Signalizējošie receptori aktivē iekššūnas signālu kaskādi, kas aktivē dažādus imūnaizsardzības mehānismus. Pie signalizējošajiem receptoriem pieder Toll-līdzīgie un NOD-līdzīgie receptori. Endocitozi rosinošie receptori aktivē fagocītus, kurai nekavējoties piesaistās, fagocitē un sadala PAMP saturošo mikroorganismu. Pie šiem receptoriem pieder makrofāgu mannozes receptori, fagocītu glikāna un „scavenger” receprori.

PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) bakteriālie ogļhidrāti (lipopolisaharīdi, mannoze), nukleīnskābes (bakteriālie un virālie DNS vai RNS), bakteriopeptīdi (flagellīns, ax21), peptidoglikāni, lipoteihojskābes, N-formilmetionīns, lipoproteīni un sēņu glikāni.

DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns) – intracelulārie proteīni (piemēram, karstuma šoka proteīni) un ievainojuma ģenerēti ārpusšūnas matriksa proteīni (piemēram, hialuronāna fragmenti), kā arī ATP, urīnskābe, heparīna sulfāts un DNS.

Patogēnu atpazīšanas receptoru (PRRs) tipi:

Toll-līdzīgie receptori (TLRs) ir membrānas proteīni, kas aktivē pirmsiekaisuma citokīnu un kostimulējošu molekulu sintēzi. TLR signāla radītās molekulas saista nespecifisko imunitāti ar specifisko imunitāti.

Mannozes receptori ir membrānas proteīni, kas atpazīst mannozees molekulas uz patogēnu virsmas. Mannozes receptori aktivē komplementa sistēmu, kas rezultē patogēna fagocitozē. Mannozes receptori ir makrofāgiem un dendrītiskajām šūnām.

NOD-līdzīgie receptori (Nucleotide Oligomerization Domain receptors) ir citoplazmas proteīni, kas aktivē nespecifisko imunitāti. Tie atpazīst endogēnas vai patogēnu molekulas (un, iespējams, arī molekulas, kas sintezētas, atbildot uz stresu). NOD-līdzīgie receptori var veidot oligomērus, izraisīt iekaisuma citokīnu (kā IL-1) un citu iekaisuma molekulu aktivāciju.

RNS helikāzes ir citoplazmas receptori (RIG-I, MDA5, LGP2), kas atpazīst vīrusu nukleīnskābes un aktivē pretvīrusu aizsardzību.

Sekretētie PRRs – komplementa receptori, kollektīni, pentraksīns, LRR, XA21D ir ārpusšūnas proteīni, kas aktivē nespecifisko imūnatbildi. Komplementa receptori saistās pie komplementa proteīniem uz patogēna virsmas un ļauj fagocītiem un B šūnām atpazīt patogēnus. Fc receptori atpazīst patogēna-antivielas kompleksu un aktivē kompleksa fagocitozi

Dabisko galētājšūnu (NK) receptori

NK receptori ļauj iznīcināt nepareizas organisma šūnas un attur galētājšūnas no normālu šūnu iznīcināšanas.

dabiskās galētājšūnas aktivējošie (KARs - Killer Activating Receptors) receptori atpazīst defektīvas (vīrusu inficētas vai mutējušas) organisma šūnas un, mijiedarbojoties ar MHC I kompleksu, aktivē šūnas iznīcināšanu.

dabiskās galētājšūnas inhibējošie (KIRs - Killer Inhibitory Receptors) receptori atpazīst normālas šūnas un, mijiedarbojoties ar MHC I kompleksu, inhibē dabiskās galētājšūnas citotoksiskos mehānismus.

Adrija Kalviša Pēdējo reizi mainīts:
2012.01.16